ظاهر غیر دیپلماتیک نماینده نایلون به دست مجلس خبر ساز شد + عکس

روز گذشته طرح سوال از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خانه ملت برگزار شد.

  1. سه شنبه ۸ مرداد ۹۸ ساعت ۱۳:۳۸ (۴ سال،۸ ماه قبل)
ظاهر متفاوت یک نماینده مجلس در کنار ظریف
به گزارش فرانگر

روز گذشته طرح سوال از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خانه ملت برگزار شد. حاشیه تصاویری از حضور روز گذشته ظریف در کنار یک نماینده با ظاهری متفاوت با نایلون در دستش را در مجلس ببینید:

ظاهر متفاوت یک نماینده مجلس در کنار ظریف

ظاهر متفاوت یک نماینده مجلس در کنار ظریف

ظاهر متفاوت یک نماینده مجلس در کنار ظریف
همرسانی نوشتار: