لحظه زیر آب رفتن کشتی ایرانی با 100 ها کانتینر در آب های خزر + عکس

به نقل از کشتی باری ایران که در نزدیکی بندر لنکران جمهوری آذربایجان دچار سانحه شده بود، غرق شد.

  1. شنبه ۵ مرداد ۹۸ ساعت ۰۸:۰۸ (۸ ماه،۱ هفته قبل)
کشتی ایرانی
به گزارش فرانگر

خدمه کشتی باری شباهنگ نجات یافته اند.

بخش مدیریت بحران وزارت شرایط اضطراری آذربایجان ساعتی پیش از ارسال دو بالگرد به محل حادثه برای کشتی ایرانی باری شباهنگ در دریای کاسپین در سی کیلومتری ساحل آذربایجان ارسال خبر داد.

گفته می شود که دو بالگرد آذربایجانی توانسته اند نه تن از خدمه این کشتی را نجات دهند.
همرسانی نوشتار: