احترام نظامی جالب یک سپاهی به مقام بلند پایه ارتش + عکس

برنا: جلسه دیروز هیئت دولت با رفتار زیبا و حرفه ای افسر سپاهی حفاظت نهاد ریاست جمهوری بار دیگر اخوت و دوستی پایدار بین ارتش و سپاه را به نمایش گذاشت.

  1. جمعه ۴ مرداد ۹۸ ساعت ۲۳:۳۵ (۴ سال،۹ ماه قبل)
احترام نظامی سپاهی به ارتشی +عکس
به گزارش فرانگر

برنا: جلسه دیروز هیئت دولت با رفتار زیبا و حرفه ای افسر سپاهی حفاظت نهاد ریاست جمهوری بار دیگر اخوت و دوستی پایدار بین ارتش و سپاه را به نمایش گذاشت.

در هنگام ورود امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح به محل نهاد ریاست جمهوری یکی از افسران حفاظت سپاه ضمن حفظ اصول نظامی و حرفه ای به وزیر دفاع که یک امیر ارتشی است ادای احترام نظامی کرد. خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی چه در ارتش و چه در سپاه در برهه های زمانی مختلف همواره با اتحاد مثال زدنی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و از ارزش های ایران و انقلاب اسلامی تا پای جان دفاع می کنند.

هرچند دشمنان و رسانه های معاند همواره با تلاش فراوان به دنبال ضربه زدن به اتحاد و انسجام بین ارتش و سپاه هستند، ولی این گونه لجن پراکنی های آن ها در اخوت میان این دو نیروی انقلابی ذره ای خدشه وارد نکرده و حتی منجر به ایجاد مهر و دوستی بین آن ها شده است.

در ادامه تصویری از وزیر دفاع و افسر حفاظت نهاد ریاست جمهوری را مشاهده می کنید:

همرسانی نوشتار: