تصویر متفاوت نجفی در دادگاه خبر ساز شد + عکس

  1. یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸ ساعت ۱۷:۴۳ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

تصویر عجیب رویارویی نجفی و مسعود استاد در دادگاه در هفته گذشته به اندازه ای خبر ساز بود که به سوژه روزنامه همشهری تبدیل شد.

نجفی
همرسانی نوشتار: