محل ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا در کوه مبارک هرمزگان + عکس

  1. پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ ساعت ۱۳:۱۰ (۱ ماه قبل)
محل ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکایی +عکس
به گزارش فرانگر

تصویری از محل ساقط شدن پهپاد جاسوسی RQ-۴ Global Hawk در کوه مبارک هرمزگان روی نقشه را ببینید.
همرسانی نوشتار: