متن نامه ای که از ایران برای ترامپ فرستاده شد + جزییات

حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی مهناز امینی فرزند شهید کریم امینی از شهدای دوران دفاع مقدس- که در اوایل دی سال ۱۳۶۵ در منطقه نفتی مارون دو (امیدیه) دچار سوختگی ۹۰ درصد شد و ۴۰ روز بعد در تاریخ دهم بهمن به شهادت رسید-

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۴:۳۸ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
نامه یک فرزند شهید به رئیس جمهور آمریکا
به گزارش فرانگر

جهت پاسخ به یاوه گویی های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای وی نامه نوشت که در ادامه متن این نامه می آید.

به نام خدا پاسدار خون شهیدان
سلام آقای ترامپ
گفتید منتظر تماس ما ایرانی ها هستید. ترجیح دادم نامه بنویسم که مستند باشد و به دست همگان برسد.
من یک زن ایرانی هستم. شاید همسن دختر شما. پدری داشتم که همانطور که شما دخترتان را دوست دارید ما هم شدید و عمیق هم را دوست داشتیم. اگر او زنده بود همسن شما بود اما نظام شما صدام را مسلح کرد و به جنگ ملت ما فرستاد و با همه دوستان اروپایی خود او را حمایت کردید و حتی به او سلاح شیمیایی دادید تا پدران و برادران و فرزندان ما را شهید کند و شهرهای ما را ویران کند.
ما هرگز آن روزها را از یاد نمی بریم که وقتی عراق به کویت حمله کرد، فورا وارد معرکه شدید و جنگ را تمام کردید. مگر ما و کویتی ها چه فرقی داشتیم که در مورد ملت ما شما هر روز سلاح بیشتری به صدام دادید؟ چگونه تصور می کنید ما آن روزها را فراموش می کنیم و عزیزانمان را از یاد می بریم و باور کنیم که شما فکر منافع ما هستید؟ شاید کشتن شما پدر مرا زنده نکند اما اگر همچنان بخواهید فرزندان وطنم را بکشید، مقاومت خواهیم کرد و شما هستید که مجبور به عقب نشینی می شوید. همانطور که در ویتنام این اتفاق افتاد.
ملت ها بیدار شده اند چگونه شما تصور می کنید همچنان با ابزار تبلیغات می توانید انسان های هوشیار هزاره سوم را بفریبید و با ابزار دروغین حقوق بشر، در پی مقاصد سودجویانه خود باشید. من با احترام به مردم فهمیده و بیدار آمریکا و فرانسه که با روشنگری های خود دست نظام سرمایه داری را برای ما رو می کنند؛ به آنها می گویم که بدانند ما تروریسمت نیستیم و ملت فرهیخته و متمدن ایران در زمان کوروش هم به اقلیت ها (یهودی ها) احترام می گذاشتند و انسان ها را برابر می دانستند.
بدانید برای ملتی که اگر در مبارزه کشته شود، رستگار شده و به سعادت ابدی رسیده و اگر پیروز شود هم وعده نصرت الهی است که محقق شده است، گزینه شکست وجود ندارد.
پیروزی های اسلام در گذشته با اسلحه ایمان به خدا بوده است و آن اسلحه همچنان وجود دارد. آن اسلحه، سلاح هسته ای نیست. ما افغانستان و عراق نیستیم که شما به بهانه طالبان و سلاح شیمیایی آنها را نابود کردید. به حافظه تاریخی ملت ها احترام بگذاریم. در نزد ملت ها یک مادر یمنی با یک فرزند سوریه ای و یک شهروند پاریسی با یک تبعه امریکایی تفاوتی ندارد.
همرسانی نوشتار: