غیر منتظره

نجفی میترا استاد را به قتل نرسانده ؟ + عکس

  1. پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸ ساعت ۱۷:۱۸ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

محمود صادقی در توئیتی نوشت: با توجه به شواهد این فرضیه که نجفی قتل را گردن گرفته باشد بعید نیست.