میترا استاد با 2 فرزندش در تور کویرنوردی با محمد علی نجفی + عکس

  1. چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۵۵ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

این عکس را راهنمای تور «محمدعلی نجفی» و «میترا استاد» در سفر به یزد منتشر کرده است.


نجفی در کنار (میترا استاد) و فرزندانش
همرسانی نوشتار: