دورهمی خانوم قشنگ ها در تبریز + عکس

محمود کیا با بیان این که این پروانه ها از قدیم الایام در نقاط مختلف استان وجود داشته اند، اظهار کرد: این پروانه ها در میان عموم مردم موسوم به "خانم قشنگ" بوده و در اصطلاح علمی "وانسا" نام دارند.

  1. یکشنبه ۵ خرداد ۹۸ ساعت ۱۵:۴۵ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
خانوم قشنگ
به گزارش فرانگر

طی روزهای اخیر شاهد حضور پرشمار پروانه‌های رنگی در تبریز به ویژه در اطراف گل‌های موجود در پارک‌ها و فضای سبز هستیم که در ذهن بسیاری از شهروندان در این رابطه سوال ایجاد شده است که به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نام این پروانه‌ها "خانم قشنگ" و "خانم رنگی" است.

خانوم قشنگ ها

وی با بیان این که خانم قشنگ ها سالیان سال است که در شهرستان های مختلف استان حضور می یابند و تاکنون آفت زا و خسارت زا نبوده اند، افزود: علت پرشمار شدن این پروانه ها در سطح شهر تبریز به علت شرایط محیطی مناسب است، ممکن سالی شرایط محیطی برایشان مناسب بوده و تعدادشان زیاد شود و ممکن است سال دیگر شرایط محیطی نامناسب بوده و تعدادشان اندک شود.

خانوم قشنگ ها

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این که وجود خانم قشنگ ها، طبیعی بوده و در این رابطه بحث بیوتروریسم و یا پدافند مطرح نیست، گفت: این نوع پروانه عمدتاً در جلفا و شبستر بیشتر بوده و طبق گزارش ها در سراب و بستان آباد و همچنین تبریز نیز وجود دارند؛ با نامساعد شدن شرایط محیطی، تعداد این پروانه ها نیز کاهش می یابد.

خانوم قشنگ

وی با بیان این که طی سالیان سال "خانم قشنگ ها" به عنوان آفت مطرح نشده اند و صرفاً در صورت پرشمار بودن اندکی وحشت عمومی خلق می کنند، افزود: اگر این پروانه ها در حیاط شخصی شهروندان و یا در فضای سبز وجود داشته باشند به عنوان آفت خصوصی مطرح بوده و شهرداری یا شهروندان می توانند در این رابطه سم پاشی انجام دهند. کیا در خاتمه تاکید کرد: در این رابطه نه اعتباری برای سم پاشی در اختیار جهاد کشاورزی قرار دارد و نه اجازه و برنامه ای در این رابطه داریم؛ اما در رابطه با موضوعاتی مثل موش، ملخ و… که جنبه عمومی دارد خودمان ورود می کنیم.
همرسانی نوشتار: