اینجا سوئیس نیست

همین ییلاق معروف خودمان است + عکس

بیداری طبیعت و سرسبزی کوه ها و دشت ها در کلاردشت تابلویی از زیبایی خالق بی همتا را در مقابل دیدگانمان می گشاید.

 1. دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶:۵۰ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
 ییلاق معروف مازندران
به گزارش فرانگر

طبیعتی که می رود فرش از گله ای رنگین را بر زمین بگستراند و این جلال و جمال خداوندی است که شکوهی بی نظیر را در ارتفاعات به وجود آورده است.

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران

عکس / ییلاق معروف مازندران
همرسانی نوشتار: