نخستین تصویر از اسکلت شاهزاده ایرانی + عکس

پژوهشگران با بررسی متوجه شدند، اسکلت متعلق به یک رهبر قبیله سرمتی است.

  1. جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱:۲۱ (۵ سال قبل)
به گزارش فرانگر

سرمت ها قومی ایرانی بودند و شاخه غربی از سکاها به شمار می آمدند که در قرن ۴ و ۵ پیش از میلاد زندگی می کردند.

عکس /  کشف اسکلت یک شاهزاده ایرانی!
همرسانی نوشتار: