مهم ترین منطقه نفتی تهران + عکس

ساخت انبار نفت در محله شهران به سال ۱۳۵۳ برمی گردد. ۴۴ سال قبل منطقه شهران بیابانی بود و تعداد خانه های مسکونی آن از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کرد.

  1. سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱:۴۵ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت +عکس
به گزارش فرانگر

امروزه با گذر سالها و توسعه شهر، انبار نفت شهران در کنار بافت مسکونی قرار گرفته و صدها خانه با یکی از مهم ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت همسایه شده اند.

یکی از مهم ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت +عکس

یکی از مهم ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت +عکس
همرسانی نوشتار: