مبلغ خمس احمدی نژاد چقدر است؟ + عکس

  1. سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶:۱۱ (۵ سال قبل)
احمدی نژاد به چه مرجعی خمس می دهد؟
به گزارش فرانگر

سندی که نشان می دهد احمدی نژاد رئیس جمهور سابق خمس خود در سالهای پیشین را به دفتر رهبری داده است.

احمدی نژاد به چه مرجعی خمس می دهد؟

همرسانی نوشتار: