حقوق ماهانه چه کسانی در ایران بیشتر از بقیه است ؟ + عکس

به دنبال انتشار گزارش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و اعلام میزان افزایش حداقل حقوق در سال جدید و مباحث مختلف توجه بیش از پیش به موضوع حقوق و دستمزد جلب شده است. این گزارش که با استفاده از اطلاعات موجود و مواردی همچون تفاوت درآمد در بخش خصوصی و دولتی، تأثیر سابقه کار و میزان تحصیلات بر دریافتی به دست آمده نشان می دهد که افراد شاغل در شرکت های بازرگانی بیشترین حقوق را دریافت می کنند و سطح تحصیلات افراد در بخش دولتی تأثیر بیشتری بر دستمزد آن ها در مقایسه با بخش خصوصی دارد.

  1. چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۰۸:۰۵ (۵ سال،۲ ماه قبل)
چه کسانی بیشترین حقوق را می‌گیرند؟
به گزارش فرانگر

نتایج این پژوهش میانگین دریافتی در سال ۱۳۹۷ در رده کارشناس را ۲.۸ میلیون تومان، در رده مدیران میانی را ۴.۱ میلیون تومان و در رده مدیران ارشد را ۶.۲ میلیون تومان نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میانگین دریافتی مدیران ارشد حدود ۲.۲ برابر میانگین دریافتی کارشناسان آن مجموعه است و متوسط دریافتی میان مدیران ارشد و کارشناسان آن قدر ها هم زیاد نیست.

چه کسانی بیشترین حقوق را می گیرند؟

مدیران ارشد تنها ۳ برابر کارشناسان دستمزد می گیرند!

بر اساس نتایج پژوهش صورت گرفته توسط مجموعه ایران تلنت، به طور کلی میانگین دریافتی در سال ۱۳۹۷ در رده کارشناس، ۲.۸ میلیون، در رده مدیران میانی ۴.۱ میلیون تومان و در رده مدیران ارشد ۶.۲ میلیون تومان بوده است. بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که میانگین دریافتی مدیران ارشد حدود ۲.۲ برابر میانگین دریافتی کارشناسان آن مجموعه است. این یعنی برخلاف تصور رایج، تفاوت متوسط دریافتی میان مدیران ارشد و کارشناسان، آن قدر ها هم زیاد نیست.

شرکت های بازرگانی؛ ایده آل برای مدیران

در بخشی از نتایج این پژوهش که به بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت بر میزان حقوق و دستمزد پرداخته، مشاهده می شود شاغلان در شرکت های بازرگانی (صادرات و واردات) بیشترین دریافتی ها را در سطوح مدیریتی نسبت به مدیران در سایر گروه ها داشته اند. افزون بر این، در شرکت های بازرگانی بیشترین تفاوت دریافتی میان رده های سازمانی (کارشناس، مدیر میانی و مدیر ارشد) نیز مشاهده می شود.

دریافتی شاغلان شرکت های بزرگ بیشتر است

مطابق انتظار، شاغلان در شرکت های بزرگ دریافتی بیشتری نسبت به مجموعه های کوچک تر دارند. تفاوت میانگین دریافتی رده سازمانی کارشناس شرکت های بزرگ و کوچک ۱۷ درصد، برای مدیران میانی ۲۰ درصد و برای مدیران ارشد ۱۴ درصد است. نکته جالب توجه این است که با توجه به روند تغییرات در سه سال گذشته به نظر می رسد این تفاوت ها در گذر زمان کمتر شده و دریافتی شاغلان در شرکت های کوچک و بزرگ در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر است.

چه کسانی بیشترین حقوق را می گیرند؟

حقوق کارشناسان بخش دولتی ۲۵ درصد بیش از بخش خصوصی

مقایسه دریافتی افراد در بخش دولتی و خصوصی نشان می دهد میانگین دریافتی مدیران در این دو بخش تقریباً برابر است، اما کارشناسان شاغل در بخش دولتی حدود ۲۵ درصد بیش از همتایان خود در بخش خصوصی حقوق می گیرند. این در حالی است که در شرکت های بین المللی تفاوت زیادی در میانگین درآمد به ویژه در سطح مدیران ارشد وجود دارد. بر اساس داده های موجود در سرویس حقوق و دستمزد ایران سلری میانگین دریافتی مدیران ارشد (ایرانی) در این شرکت ها مبلغ ۱۲.۲ میلیون تومان است.

تأثیر سابقه کار بر حقوق و دستمزد

در مورد تأثیر میزان سابقه کاری بر دریافتی به نظر می رسد، بیشترین تأثیر در سال های اول کاری تا ۱۵ سال اتفاق می افتد. بر اساس آمار می توان چنین پیش بینی کرد که یک مدیر ارشد با دریافتی تقریباً ۳ برابر یک کارشناس تازه کار بازنشسته می شود. همچنین، بر اساس اطلاعات سرویس ایران سلری یک کارشناس در زمان بازنشستگی میانگین دریافتی ای حدوداً ۱.۸ برابر یک کارشناس تازه کار در حوزه کاری مشابه را دارد.

دولت مدرک گرا، بخش خصوصی مهارت گرا!

در مورد تأثیر مدرک تحصیلی، به نظر می رسد تأثیر مدرک تحصیلی در بخش دولتی بیشتر باشد. تفاوت دریافتی یک مدیر ارشد فوق لیسانس بخش دولتی ۲۵ درصد بیش از همتای دارای مدرک کارشناسی خودش است. این میزان در بخش خصوصی تنها ۱۳ درصد است. این اتفاق را می توان نشانه مثبتی از تمایل بیشتر بخش خصوصی به مهارت گرایی و سنجش افراد بر اثر توانمندی و اثربخشی آن ها و نه صرفاً مدرک تحصیلی دانست.

اطلاعات موجود در این گزارش با استفاده از آمار موجود در سرویس حقوق و دستمزد iransalary.com گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته و بر مبنای «میانگین» حقوق و دستمزد در رده های سازمانی و مجموعه های مختلف است.

همرسانی نوشتار: