مدرسه فرنگی ها در تهران که هرگز ندیده بودید + عکس

سفیر فرانسه در ایران دیروز (پنج شنبه) در مدرسه فرانسوی تهران حاضر شده و از آن بازدید کرد.

  1. شنبه ۲۴ فروردین ۹۸ ساعت ۱۹:۰۵ (۵ سال قبل)
بازدید سفیر فرانسه از مدرسه فرانسوی تهران
به گزارش فرانگر

در اولین بازدید از مرکزی متعلق به شبکه فرهنگی فرانسه در ایران، رئیس هیأت مدیره و دو معاون او به همراه مدیر مدرسه به استقبال فیلیپ تیه بو، سفیر جدید فرانسه رفتند.

با مشاهده دستاوردهای این مرکز در امور آموزشی، سفیر فرانسه از تمامی کارکنان و آموزگاران و همچنین اولیایی که به صورت داوطلبانه خصوصاً در قالب هیأت مدیره و شورای مدرسه به ارائه آموزشی با کیفیت و کاربری هرچه بهتر این مرکز یاری می رسانند، قدردانی کرد.

وی از هیأت مدیره این مدرسه دعوت کرد تا با توجه به فعالیت خود، به ارائه آموزشی با کیفیت و طبق برنامه ها و اهداف تعلیمی نظام آموزشی فرانسه و مدیریت صحیح مجموعه ادامه دهند.

سفیر جدید فرانسه در تهران که از ابتدای سال جاری وارد کشور شده و در محل مأموریت خود حضور داشته و مستقر است، هنوز استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری کشورمان تقدیم نکرده است.
همرسانی نوشتار: