نزدیک بود بوس را بدهم و قبض را از عزرائیل بگیرم

دیروز خیلی ناگهانی نزدیک بود بوس را بدهم و قبض را از عزرائیل بگیرم. یکهو نفسم تا حوالی لوزالمعده ام بالا آمد و دیگر قلبم هرچه تلمبه زد، نتوانست باقی اش را به بالا برساند.

  1. چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۵۵ (۵ سال قبل)
به گزارش فرانگر

حتی سعی کرد میانبر پیدا کند و از یک جای دیگر بیرون بزند اما درنهایت خسته شد و دست از تلاش برداشت و بهم گفت: «دیگه کار نمی کنه. خودت هم که شاهدی، همه تلاشم رو کردم. دیگه بهتره من دست از تلاش بردارم و تو هم بمیری...» بعد هم مردم. اولین کسی که بالای سرم آمد، مادرم بود. احساس کرده بود که دیرم شده و ممکن است رئیس بی شعورم اخراجم کند. داخل اتاق شد و با همان مهربانی و عطوفت همیشگی اش گفت: «پاشو این تن لش رو جمع کن برو دنبال یه لقمه نون تا این مرتیکه دوباره زنگ نزده.» وقتی دید جواب نمی دهم، آمد بینی اش را نزدیک دهانم گذاشت اما قبل از این که متوجه شود نفس نمی کشم، بوی بد دهانم باعث شد که یک پیف پیف بلند بکند و بگوید: «مرده شور ببرت که دهنت بوی سگ مرده می ده.» جدا از این که مادرم با حقوق حیوانات آشنا نیست و قاعدتا نمی بایست از حیوانی چون سگ مایه می گذاشت، دلم می خواست بلند شوم و بهش بگم آخه مادر من، مگه نمی دونی صبح زود نباید نزدیک دهن کسی شد؟ فقط مال من بوی سگ مرده می ده؟ واسه بقیه بوی ادکلن می ده؟ اما خوشبختانه یا متاسفانه زنده نبودم. نفر بعدی برادرم بود که وارد اتاق شد. وقتی دید خیلی سنگین خوابیده ام، کمی سروصدا کرد تا مطمئن شود بیدار نمی شوم. بعد رفت سر کمدم و اون پیراهنی که همیشه چشمش دنبالش بود و بهش نمی دادم را پوشید و رفت. خواهرم هم به همراه شوهرش از شهرستان آمده بود و میهمان ما بودند. نفر بعدی شوهرخواهرم بود که وارد اتاق شد. وقتی مطمئن شد خوابم سنگین است، رفت یک برگه چک از دسته چکم را کند و توی افق محو شد. مادرم یک بار دیگر آمد و صدایم کرد اما وقتی دید بلند نمی شوم، گفت الهی خواب به خواب بری و اتاق را ترک کرد. حدود ظهر بود که وقتی خواهرزاده ام جفت پا پرید روی نقاط حساس بدنم و عکس العملی نشان ندادم، تقریبا مطمئن شدند که من مرده ام. فی الواقع درخانواده ما تنها راه اثبات مرگ همین است. سریع کشیدنم روی زمین و کردنم توی ماشین و بردنم بیمارستان. دکتر وقتی معاینه ام کرد، گفت: «راحت شد.» بابام گفت: «مگه از اوضاعش خبر داشتی؟» گفت: «نه ولی قیافه اش تابلوئه که خیلی زندگی داغونی داشته.» در همین لحظات بود که دیدم قلبم دارد تلمبه به دست می آید. ازش پرسیدم چه کار می خوای بکنی؟ گفت: «الان چندتا تلمبه درست و حسابی می زنم برگردی.» گفتم: «نمی شه برنگردم؟» گفت: «نه اشتباه شده بود. تو قراره چند سال دیگه زجر بکشی و هنوز جا داری...» به هوش که آمدم، از کار اخراج شده بودم و بهترین پیراهنم را هم از دست داده بودم و یک چک بی محل هم کشیده بودم.
همرسانی نوشتار: