انسانیت شیعه و سنی نمی شناسد + عکس تامل برانگیز

  1. یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸ ساعت ۲۱:۳۵ (۵ سال،۱ ماه قبل)
 صحنه‌ای زیبا از کمک یک روحانی شیعه به روحانی اهل سنت
به گزارش فرانگر

صحنه ای زیبا از کمک یک روحانی شیعه به روحانی اهل سنت را مشاهده می کنید.
همرسانی نوشتار: