اقدام دیده نشده شهرداری تهران در سطح شهر + عکس

موضوع استفاده از رنگ های مناسب در معابر شهری از جمله مواردی بوده که پیروز حناچی شهردار تهران بر آن تاکید داشته است و این در حالی که سازمان زیباسازی نیز در این زمینه طرح های را را دستور کاری خود قرار داده است.

  1. یکشنبه ۴ فروردین ۹۸ ساعت ۲۲:۱۵ (۵ سال قبل)
به گزارش فرانگر

بر همین اساس استفاده از رنگ در طراحی شهری، اتفاقات و اقدامات جالب توجی در سطح شهر تهران صورت گرفته است. از جمله طراحی زیبای این پست های برق و مخابراتی که در جنوب پایتخت (خیابان امام زاده حسن) توجه و نگاه رهگذران را به خودش جلب کرده است.

همرسانی نوشتار: