سامورایی های ایرانی که هرگز ندیده بودید + عکس ها

"بوشیدو" یک نظامنامه در مورد رفتار صحیح سامورائی ها بود که یک سامورائی باید جان خود را می داد تا اینکه در آن پذیرفته می شد.

  1. یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ ساعت ۲۳:۵۰ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
سامورایی های ایرانی را مشاهده کنید + تصاویر
به گزارش فرانگر

اصول هفتگانه بوشیدو عبارت بودند از: "جی" یا تصمیم گیری درست، "یو "یا دلاوری و سلحشوری توأم با روحیه مردانگی، "جین" یا عشق به همه آدمیان، "ره ای "یا کردار نیک، "ماکوتو" یا گفتارنیک، "ملگو" یا بها دادن به ارزش هایی مانند افتخار، جلال و شکوه، و " شوگو" یا ایثار و وفاداری که از این نظامنامه در طی دوران توکوگاوا ۱۸۶۸ – ۱۶۰۳ میلادی استفاده می کردند. شیهان سلیمان مهدیزاده، بنیانگذار و کن دو و ایی آی دو در ایران است.

سامورایی های ایرانی را مشاهده کنید + تصاویر

او نخستین بار در اواخر سال ۱۳۵۴ زیر نظر یک استاد ژاپنی به آموختن فلسفه، مکتب ذن و کن دو سنتی پرداخت وی پس از بازگشت به کشور، این هنر اصیل سامورایی را در ایران بنیانگذاری و به تدریس آن پرداخت. وی موفق به دریافت لوح و نشان زرین «خورشید تابان»، ممهور به مهر امپراطور ژاپن شده است.

سامورایی های ایرانی را مشاهده کنید + تصاویر

سامورایی های ایرانی را مشاهده کنید + تصاویر