قطعنامه ایران در امارات تصویب شد

صلح به خاورمیانه بر میگردد

نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی قطعنامه پیشنهادی ایران در زمینه ارتقاء همکاری های چند جانبه در سازمان را با اجماع تصویب کرد.

  1. یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۴۵ (۵ سال،۳ ماه قبل)
نشست ایران
به گزارش فرانگر
چهل و ششمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز در ابوظبی قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء همکاری های چند جانبه در سازمان همکاری اسلامی را با اجماع تصویب کرد.
این قطعنامه برای اولین بار توسط هیات شرکت کننده از جمهوری اسلامی ایران به نشست مقامات ارشد سازمان همکاری اسلامی ایران که در اواخر دی ماه سال جاری در جده برگزار شد ارایه شد که پس از تایید آن توسط کمیته ویژه سازمان به منظور تصویب نهایی توسط نشست شورای وزیران در ابوظبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بدین ترتیب سازمان همکاری اسلامی ایران برای اولین بار موضوع تقویت همکاری های چند جانبه بین کشورهای عضو خود از جمله با هدف مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه شامل تحریم های غیرقانونی یکجانبه برخی کشورها را به صورت متنی جامع و مستقل در قالب قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند.
تصویب این قطعنامه که با رد اقدامات یکجانبه گرایانه، بر لزوم حرکت کشورهای اسلامی در مسیر تقویت همکاریهای خود در چارچوب چند جانبه گرایی تاکید می کند، از موفقیت های قابل توجه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی در زمینه مقابله با اقدامات غیرقانونی قهرآمیز یکجانبه آمریکا علیه دیگر کشورها به شمار می رود.
تصویب این قطعنامه در شرایطی که برخی از اعضای سازمان همکاری اسلامی با سوءاستفاده از موقعیت خود درصدد بهره برداری از امکانات این سازمان در جهت منافع فردی خود هستند و در این راستا در مسیر فعالیت کشورهای مستقلی مانند جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی مانع تراشی می کنند، موفقیتی بزرگ برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هیات شرکت کننده از کشورمان در این نشست به شمار می رود.
تایید نیاز به یافتن راه حل های صلح آمیز و منصفانه از طریق توسل به گفتگو و به کارگیری ابزار دیپلماتیک برای حل و فصل کلیه مسایل موجود در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی؛ شناسایی خطر و تهدید جدی ناشی از اقداماتی که در صدد تضعیف حقوق بین الملل و موازین حقوقی بین المللی هستند؛ تاکید بر ضرورت توسل به اقدامات چندجانبه به منظور دستیابی به راه حل های موثر برای چالش های فراروی جامعه بشری؛ تایید ضرورت حفظ، تقویت و نمایش اتحاد و همبستگی بین کلیه اعضای سازمان همکاری اسلامی به ویژه آن دسته از اعضایی که در اثر پیامدهای منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شرایطی رنجآور به سر می برند و تاکید بر حاکمیت مطلق و آزادی عمل هر کشور در بهره مندی از کلیه ثروت ها، منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی خود از جمله محورهای مهم قطعنامه پیشنهادی ایران است که به تصویب رسید.
تصویب قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت چندجانبه گرایی با هدف مقابله با پیامدهای اقدامات غیرقانونی یکجانبه گرایانه علیه کشورهای اسلامی با رای اجماعی کلیه ۵۷ دولت عضو آن در شرایط جاری منطقه ای و بین المللی به ویژه با وجود برخی اختلاف نظرها و مواضع متفاوت جمهوری اسلامی ایران با شماری از اعضای مهم این سازمان، حا وی پیامی مهم مبنی بر وحدت نظر اعضای سازمان همکاری اسلامی در زمینه ضرورت تقویت همکاری های چند جانبه خود به منظور ایجاد شرایط بهتر برای برخورد با سیاست های یکجانبه گرایانه ارزیابی می شود.
اعضای سازمان همکاری اسلامی در این قطعنامه ضمن تاکید بر کار مشترک به منظور تقویت تعهدات جهانی و تاکید بر همکاری بجای تقابل در کلیه امور جهانی، بر ضرورت دو چندان کردن کوشش های خود در کلیه سطوح به منظور تصویب اقداماتی در جهت ممانعت و محدود کردن آثار منفی ناشی از اتخاذ تدابیر غیرقانونی که ایجاد روابط آزاد، باز و شفاف میان آنها را با مانع روبرو می کند، تصریح کردند.
استقبال از ابتکارات اعضای سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقاء و تقویت همکاری در زمینه های گوناگون اقتصادی، مالی و تجاری در سطح کشورهای عضو آن در سطوح دو جانبه و چندجانبه از دیگر محورهای مهم قطعنامه پیشنهادی کشورمان است که مورد حمایت کشورهای اسلامی قرار گرفت.
عزم راسخ کشورهای عضو برای همکاری نزدیک در زمینه تدوین برنامه های مناسب و موثر برای کمک به تقویت همکاری ها در کلیه عرصه های تحت پوشش دستور کار توسعه ای سازمان و تایید مجدد حق دولت های عضو برای تولید، صادرات، واردات و نگهداری کلیه کالاهای مورد نیاز خود به منظور تضمین استانداردی قابل قبول برای زندگی و توسعه پایدار ملت ها همزمان با تاکید بر ممنوعیت اعمال اقدامات تحدید کننده علیه کشورهای عضو سازمان از دیگر نکات قابل توجه قطعنامه پیشنهادی کشورمان است که مورد حمایت وزیران امور خارجه و مقامات کشورهای اسلامی شرکت کننده در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی قرار گرفته و به تصویب رسید.
وزیران شرکت کننده در نشست سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی در این قطعنامه تاکید کردند که مردم نباید تحت هیچ شرایطی از ابزار و امکانات مربوط به ادامه حیات و توسعه خود محروم شوند.
وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی همچنین با تاکید بر اهمیت همکاری و همبستگی میان دولت های عضو سازمان برای جلوگیری از هر گونه اقدامات قهرآمیز که می تواند بر تجارت مواد غذایی و کالاهای اساسی اثر سوء برجای گذارد حمایت کردند.
بند پایانی قطعنامه پیشنهادی کشورمان از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی می خواهد تا طی ارایه گزارشی به نشست بعدی شورای وزیران أمور خارجه، کلیه ابتکارات متخذه در چارچوب قطعنامه پیشنهادی شامل ابتکارات معرفی شده توسط دولت های عضو، در زمینه ارتقاء نقش سازمان همکاری اسلامی در پیشبرد چند جانبه گرایی و همکاری در کلیه زمینه های توسعه ای مطرح در دستور کار سازمان را تهیه و تنظیم کند.
کارشناسان سیاسی تصویب قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همکاری های چند جانبه و مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه را در فضای کنونی منطقه ای و بین المللی به ویژه با توجه به وجود تنش های جدی بین جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای عربی و نیز سیاست های منفی آمریکا علیه ایران از جمله اعمال تحریم های غیرقانونی یکجانبه، موفقیتی بزرگ برای دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در امر اجماع سازی در زمینه اقدام بین المللی علیه سیاست سلطه گرانه آمریکا در خصوصاعمال اقدامات قهرآمیز شامل تحریم های غیرقانونی یکجانبه ارزیابی می کنند.
هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در چهل و ششمین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در ابوظبی به امارات سفر کرده است، با خاتمه نشست مزبور امروز عازم کشور خواهد شد.