کشف نوزاد تازه متولد شده در خیابان

پسربچه نوازدی که همراه با بندنافش در خیابان رها شده بود توسط پستـچی پیدا شد.

  1. یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ساعت ۰۷:۳۰ (۲ ماه،۱ هفته قبل)
نوازاد رها شده در خیابان با بندناف
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) پستچی در عین انجام وظیفه اش در خیابان های لندن با صدایی شبیه بچه گربه در بین شاخ و برگها مواجه شد و به دنبال پیدا کردن این صدا با نوزاد پسربچه ای روبرو شد که هنوز بندناف مادرش را به همراه داشت و در تکه پارچه خاکستری رنگی پیچیده شده بود. او فورا به پلیس لندن گزارش داد. پلیس نوزاد را تحت مراقبت های ویژه به بیمارستان انتقال داد و در حال تحقیقات برای پیدا کردن مادر این نوازد می باشد. 
همرسانی نوشتار: