به دنیا آمدن نوزاد بدون صورت همه را شوکه کرد + عکس

نوازدی بدون صورت در بیمارستان پرتغال متولد شد که فاقد چشم، بینی و قسمتهایی از جمجمه بود.

  1. سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ (۱ ماه،۲ هفته قبل)
کودک بدون صورت
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) تولد یک نوزاد بدون صورت در پرتغال باعث شگفتی پزشکان شد. این نوزاد ۴۰ روزه که رودریگو نام دارد، در بدو تولد فاقد چشم، بینی و قسمتهایی از جمجمه بود. والدین رودریگو می گویند در سونوگرافی های متعدد دوران بارداری پزشکان درباره ناهنجاریهای جنین به آنها چیزی نگفته بودند. این نوزاد در بدو تولد مشکلات تنفسی هم داشت که اکنون برطرف شده است. پزشکان این نوزاد را از بیمارستان مرخص کرده اند.