مرد مخوف همسر و دو پسرش را به گلوله بست + عکس

مردی که همه اعضای خانواده اش را کشت، اقدام به خودکشی کرد

  1. چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۰۷:۲۰ (۱ ماه،۲ هفته قبل)
پدر خانواده همسر و دو پسرش را به گلوله بست و خودکشی کرد
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) پلیس مینه سوتا گزارش داد در حادثه ای دلخراش "کرتسن اسکالتزکی" به ضرب گلوله همسر و دو پسر ۸ و ۱۱ ساله اش را کشت و سپس خودکشی کرد. پلیس در حال تحقیق در باره این حادثه تکان دهنده و انگیزه "اسکالتزکی" است. یکی از همسایه ها گفت "اسکالتزکی" را دیده است که به بچه ها شلیک می کند و بچه ها فریاد زنان فرار می کنند. اما فکر کرده است که این فقط یک بازی است. در گزارش پلیس آمده است "اسکالتزکی" و همسرش چند ماه پیش طلاق شان را قطعی کرده بودند. هنوز انگیزه این.جنایت مشخص نشده است.