حریق یک واحد مرغداری در شهرستان شیروان

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد از دچار حریق شدن یک واحد مرغداری در شهرستان شیروان خبر داد.

  1. شنبه ۹ آذر ۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ (۱ ماه،۳ هفته قبل)
آتش سوزی
به گزارش فرانگر

به نقل از ایسنا، جعفر حیدری با اشاره به اینکه در این مرغداری هیچ طیوری وجود نداشت، گفت: تجهیزات مستقر در این واحد پرورش مرغ دچار حریق شده بود.

وی افزود: حریق بعد از گذشت سه ساعت خاموش شد و علت آتش سوزی و میزان خسارت وارد شده در دست بررسی است.
همرسانی نوشتار: