کشف جسد پیرمرد در فریزر خانه + جزئیات

پس از مرگ یک خانم.مسن، جسد همسرش در فریزر خانه پیدا شد.

  1. شنبه ۹ آذر ۹۸ ساعت ۰۸:۳۰ (۱ ماه،۳ هفته قبل)
جسد پیرمرد در فریزر خانه اش پیدا شد
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) ماموران کنترل امور رفاهی ایالت یوتا در آمریکا که برای بررسی هفتگی وضع یک سالمند به آپارتمان او مراجعه کردند، آنها متوجه شدند که خانم "سورون مترز" در خانه فوت کرده است. اما این پایان ماجرا نبود. ماموران پس از بررسی خانه، جسد همسر خانم "مترز" را در فریزر صندوقی خانه پیدا کردند. پلیس با همسایه ها صحبت کرد اما کسی از ماجرا خبر نداشت. خانم و آقای "مترز" از سال ۲۰۰۷ در این آپارتمان ساکن بوده اند. آنها بستگان نزدیکی در این شهر نداشتند. پلیس در حال بررسی موضوع است.