مرگ مادر و نوزاد به خاطر اشتباه پزشکی

خطای پزشکی جان مادر و نوزاد تازه متولد شده را گرفت.

  1. چهارشنبه ۶ آذر ۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
خطای پزشکی
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) به گزارش پلیس هند، "سریلاتا" ۳۰ ساله که کارمند یک شرکت خصوصی بود برای به دنیا آوردن فرزندش به بیمارستانی در منطقه اسکندرآباد هند مراجعه کرد. این زن باردار پس از وضع حمل حالش رو به وخامت رفت و کمی بعد مادر و نوزاد از دنیا رفتند. در گزارش بیمارستان علت مرگ آنها خطای پزشکی عنوان شده است. خانواده "سریلاتا" شکایتی را از مسوولین و پزشکان بیمارستان به دادگاه ارائه کردند.