فرود اضطراری هواپیما به خاطر سکته قلبی خلبان

خلبان ۴۹ ساله هواپیمای ایرباس خطوط هوایی روسیه به علت حمله قلبی مجبور به فرود اضطراری شد

  1. سه شنبه ۵ آذر ۹۸ ساعت ۰۸:۱۰ (۲ ماه،۳ هفته قبل)
مرگ خلبان حین پرواز
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) هواپیمای ایرباس خطوط هوایی روسیه که از مسکو عازم "آناپا" بود در فرودگاه بین المللی "روستوف" مجبور به فرود اضطراری شد. خلبان ۴۹ ساله این هواپیما پس از پرواز از مسکو در مسیر دچار حمله قلبی شد. به همین دلیل هواپیما در فرودگاه "روستوف" فرود اضطراری کرد. متاسفانه احیای خلبان موفقیت آمیز نبود و خلبان در فرودگاه فوت کرد.