زنبورهای عصبانی ۶۰ دانش آموز را روانه بیمارستان کردند + عکس

زنبورهای عصبانی باعث مصدومیت دانش آموزان شدند.

  1. سه شنبه ۵ آذر ۹۸ ساعت ۰۷:۲۰ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
حمله زنبورها
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) به گزارش خبرگزاری هندوستان تعدادی از دانش آموزان که به همراه خانواده و معلم شان به پیک نیک رفته بودند در پارک مورد حمله یک دسته زنبور قرار گرفتند. به گفته معلم مدرسه، پس از اینکه یک پرنده به کندوی زنبورها نوک زد، زنبورهای عصبانی شروع به پرواز کردند و دانش آموزان و والدین و چند مامور پلیس را نیش زدند. مصدومین به بیمارستان منتقل شدند. به گفته کارکنان بیمارستان مصدومیت دانش آموزان جدی نیست.