حبس ابد برای مادری که دو کودک خردسالش را رها کرد و باعث مرگ آنها شد

مادری که باعث مرگ بچه هایش شده بود، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

  1. جمعه ۱۰ آبان ۹۸ ساعت ۱۱:۴۰ (۲ ماه،۲ هفته قبل)
مادر بیرحم
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) دادگاهی در آریزونا بریتانی ولاسکویز را به اتهام قتل فرزندانش کریستوفر و بروکلین محاکمه کرد. این مادر متهم به کودک آزاری و قتل غیرعمد شده بود. بریتانی چند ماه پس از مرگ شوهرش، کریستوفر دو ساله و بروکلین ۱۰ ماهه را در اتومبیل در جاده تنها رها کرده بود. پلیس این دو کودک را مرده پیدا کرد. بریتانی به حداقل بیست سال حبس محکوم شد.