سگ های پیتبول صاحب خود را خوردند!

یک زن بخاطر حمله سگهایی که در خانه اش نگه می داشت، کشته شد

  1. پنجشنبه ۱۶ آبان ۹۸ ساعت ۰۷:۲۰ (۱ ماه،۱ هفته قبل)
سگهای هار صاحبشان را کشتند
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) پس از پیدا شدن جسد «برندی جوی اُدل» ۴۱ ساله در خانه اش، پلیس به مرگ این زن مشکوک شد و تحقیقات خود را آغاز کرد. به گزارش پزشکی قانونی مرگ خانم «اُدل» بخاطر گاز یک یا دو سگ بوده است. پلیس سگهای خانم اُدل را به مرکز قرنطینه حیوانات فرستاد. هنوز مشخص نیست که این سگها بیماری خاصی مثل هاری دارند یا خیر. 
همرسانی نوشتار: