خودکشی نوعروس به خاطر جهیزیه

خودکشی زن هندی بخاطر جهیزیه

  1. یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ ساعت ۰۸:۳۰ (۷ ماه،۲ هفته قبل)
خودکشی زن جوان
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) «آشوینی» بیست و هفت ساله که از طرف شوهرش «ویکاس» و خانواده شوهرش تحت فشار قرار گرفته بود تا از خانواده اش جهیزیه بیشتری بگیرد، خودکشی کرد. این زن هندی دو سال پیش، هنگامی که با «ویکاس» ازدواج کرد با خود جهیزیه آورده بود اما «ویکاس» و خانواده اش او را تحت فشار قرار داده بودند تا بازهم از پدر و مادرش جهیزیه بگیرد. این فشارهای روانی باعث افسردگی «آشوینی» شد و او سرانجام خودکشی کرد.
همرسانی نوشتار: