تجاوز به دختربچه چهارساله

مردی که به دختربچه چهارساله تجاوز کرده بود، بازداشت شد.

  1. یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ ساعت ۰۷:۱۰ (۷ ماه،۲ هفته قبل)
تجاوز
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) در پی شکایت والدین یک دختربچه چهارساله هندی، یک مرد سی ساله شیطان صفت به جرم تعرض جنسی به یک دختربچه چهارساله تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پلیس درحال بررسی موضوع است. 
همرسانی نوشتار: