سرقت مسلحانه از بانک برای خرید حلقه ازدواج

مرد امریکایی که به بانک مرکزی تگزاس دستبرد زده مدعی شد به‌ خاطر پول مراسم عروسی اش مجبور به سرقت شده است.

  1. شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ (۴ ماه،۲ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

به‌ نقل از روزنامه ایران، این مرد امریکایی که هویتش فاش نشده پس از دستگیری ادعا کرده چون پولی برای خرید حلقه ازدواج و اجاره محلی برای عروسی نداشته از بانک مرکزی تگزاس سرقت مسلحانه انجام داده است. متهم پس از ورود به بانک و تهدید کارکنان، پول‌های نقد را برداشته و پا به فرار گذاشته است.

وی در بازجویی‌ها گفت: فقط به اندازه پول خرید حلقه و مراسم عروسی از بانک سرقت کرده است.
همرسانی نوشتار: