دستگیری سارق فرصت طلب مغازه های موبایل فروشی + اعترافات

دزد ریزاندام با فرصت طلبی در مغازه های موبایل فروشی دست به سرقت گوشی های موبایل می زد.

  1. جمعه ۱۹ مهر ۹۸ ساعت ۲۲:۰۰ (۴ ماه،۱ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

به نقل از روزنامه خراسان، چندی قبل ماموران کلانتری 142 کن در جریان سرقت گوشی موبایل در مغازه موبایل فروشی قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی برای دستگیری عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.

ماموران در تحقیقات پلیسی پی بردند سارق که یک جوان ریزاندام است با حضور در مغازه ها در یک فرصت مناسب با شگرد کش روی اقدام به سرقت گوشی های موبایل نو می کند.

یکی از مغازه دارها گفت: اصلا متوجه سرقت موبایل نشدم تا این که جای خالی اش به چشمم خورد هر چه گشتم نبود دوربین مداربسته مغازه ام فعال است فیلم آن روز را بازبینی کردم و دیدم یک پسر کوچولو که البته نزدیک 30 سال دارد با استفاده از جثه اش و حواس پرتی من موبایل را در چشم برهم زدنی به سرقت برد و با سرعت پا به فرار گذاشت.

تیم پلیسی با توجه به تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته تجسس ها را برای دستگیری متهم آغاز کردند و خیلی زود توانستند دزد جوان را که در شمال غرب پایتخت دست به سرقت می زد ردیابی کنند .

همین مسیر تحقیقاتی کافی بود تا دزد ریزاندام شناسایی شود و ماموران در عملیاتی غافلگیرانه این جوان را دستگیر کنند.

گفت وگو با سارق ریزاندام

میثم 35 ساله که اعتیاد به مواد مخدر دارد ادعا می کند باید دستگیر می شد تا دیگر اعتیادش را ترک کند.

سابقه داری؟

نه.

چرا دزدی؟

به خاطر اعتیاد به مواد مخدر شیشه.

چند سال است که اعتیاد داری؟

سه سال.

چطور معتاد شدی؟

رفیق بازی، قرار بود یک بار مصرف کنم اما همان باعث شد تا معتاد شوم.

شغل؟

پیک موتوری.

چرا دزدی؟

زیاده خواه بودم.

یعنی چی؟

روزی 100 هزار تومان هزینه موادم بود.

قصد ترک اعتیاد نداری؟

آزاد شوم ترک می کنم.

یعنی باید دستگیر می شدی؟

باید خودم از نزدیک این بدبختی را لمس می کردم تا به فکر ترک کردن مواد مخدر  بیفتم. 

شیوه و شگرد؟

وارد مغازه ها می شدم و زمانی که مشتری و فروشنده سرگرم صحبت بودند در یک لحظه اقدام به سرقت گوشی موبایل می کردم و با پای پیاده فرار می کردم.

تحصیلات؟

سوم راهنمایی.

حرف آخر؟

خیلی پشیمانم !

بنابر این گزارش؛ تحقیقات از این دزد ریز اندام ادامه دارد تا دیگر جرایم احتمالی اش فاش شود.

همرسانی نوشتار: