اقدام شوم مرد تتوکار با دختران نوجوان

مرد تتو کار در خانه اش به دختر یازده ساله تجاوز کرد

  1. شنبه ۲۷ مهر ۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ (۷ ماه،۲ هفته قبل)
اتهام تجاوز
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) در پی شکایت یک خانم اهل یوتا، «مایکل ایزلی» 25 ساله به اتهام سوء استفاده جنسی از چند دختر نوجوان بازداشت شد. به گفته این خانم، نوه یازده ساله اش که برای انجام دادن تتو روی سینه اش به خانه «ایزلی» رفته بود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است. در گزارش پلیس آمده است که در شب حادثه یکی از دوستان قربانی هم همراه او بوده است و «ایزلی» هر دوی آنها را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است. «ایزلی» به داشتن مواد مخدر هم متهم شده است.