کشف جسد دختربچه دو ساله در کنار بزرگراه + عکس

جسد دختربچه دوساله در حالیکه در پتو پیچیده شده بود، کنار بزرگراه پیدا شد. پلیس به پدر بچه مظنون است.

  1. جمعه ۱۹ مهر ۹۸ ساعت ۰۹:۲۰ (۴ ماه،۱ هفته قبل)
قتل دختربچه دوساله
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) به گزارش پلیس مینه سوتا چند روز پس از مرگ سیِرا رابینسون که گفته می شود با شلیک گلوله توسط همسرش به قتل رسیده است، جسد نولانی رابینسون، دختر بچه دو ساله اش کنار بزرگراه پیدا شد. به گزارش پلیس جسد نولانی در پتو پیچیده شده بود و علت مرگ او ضربه به سرش بوده است. درحال حاضر، داریاز هیگینز، همسر سیرا و پدر نولانی به اتهام قتل در بازداشت پلیس است. به گزارش پلیس مشاجره هیگینز و سیِرا بر سر حضانت نولانی بوده است.