مخوف ترین زندان مکزیک با بیش از 2000 نفر جمعیت + عکس

زندان توپو چیکو ۳ اکتبر ۱۹۴۳ افتتاح شده است. قرار است بیش از دو هزار زندانی توپو چیکو به زندان های آپوکادا و کادریتا و سایر زندان های ایالتی و فدرالی مکزیک منتقل شوند.

  1. چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ (۳ ماه،۳ هفته قبل)
تصاویر/ زندان مخوف مکزیک
به گزارش فرانگر

به نقل از راه دانا ، با این حال شماری از زندانیان توپو چیکو که طی سالیان گذشته توانسته اند به عنوان رهبر و ارشد در این زندان جایگاهی کسب کنند حاضر نیستند این زندان را ترک کنند. یکی از کارهایی که آنان انجام می دهند اخاذی از سایر زندانیان است تا مورد ضرب و شتم قرار نگیرند.

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک

تصاویری از زندان مخوف مکزیک
همرسانی نوشتار: