مرگ «ابراهیم نو آرام» وسط زمین فوتبال

ناگهان سکته زد

این اتفاق زمانی رخ دادکه «ابراهیم نو آرام» مهاجم ۲۱ ساله تیم روستا بیاهی از توابع بخش لیردف در حین تمرین دچار حمله قلبی شد و پس از انتقال به درمانگاه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

  1. شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ ساعت ۰۰:۱۰ (۷ ماه قبل)
مرگ جوان فوتبالیست جاسکی در زمین فوتبال
به گزارش فرانگر

همبازیان این بازیکن پس از اینکه نو آرام دچار حمله قلبی می شود وی را به درمانگاه شهر لیردف می رسانند، اما در کمال ناباوری جلو چشمان هم بازی هایش جان داد.

ابراهیم نو آرام بازیکن تیم روستای بیاهی است که قهرمان سال گذشته لیگ بخش لیردف میز م باشد و اکنون با پشت سر گذاشتن هفته نخست، ادامه فصل جدید را بدون این بازیکن رقابت ها را دنبال می کند.

این اتفاق عصر پنج شنبه و در حین تمرینات تیم فوتبال بیاهی در زمین فوتبال این روستا اتفاق افتاد.

همرسانی نوشتار: