معجزه زنده ماندن سرنشینان سمند

خودرو ناگهان منفجر و پودر شد + تصاویر محل

شنبه شب یک دستگاه سمند که در آزادراه تهران - قم، مقابل تیر برق شماره ۸۸ درحال حرکت بود به صورت ناگهانی آتش گرفت و از بین رفت اما به سرنشینان آن صدمه ای نرسید.

  1. دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ساعت ۱۲:۲۰ (۹ ماه قبل)
سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!
به گزارش فرانگر
در این حادثه تمامی سرنشینان به موقع از خودرو خارج شدند و هیچ گونه آسیب جانی ندیدند ولی به خودرو سواری خسارت زیادی وارد شد.

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!

سمند، ناگهان آتش گرفت و جزغاله شد!