محموله 5 تن مرفین و تریاک که در تانکر گاز جاساز شده بود لو رفت

حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقلاب شهریار از کشف محموله بزرگ مواد مخدر خبر داد و گفت: یک دستگاه کامیون که حامل پنج تن و ۳۸۸ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و ۳۸۴ کیلوگرم مرفین بود، توقیف شد.

  1. جمعه ۲۵ مرداد ۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ (۳ ماه،۴ هفته قبل)
 قاچاقچی موادمخدر در شهریار دستگیر شد
به گزارش فرانگر

دادستان عمومی و انقلاب شهریار تصریح کرد: این محموله به صورت مستقیم از زاهدان آورده شده و در تانکر های حمل گاز جاسازی شده بود. او با بیان اینکه در این خصوص یک نفر نیز بازداشت شده است، گفت: این محموله قرار بود در سطح کشور توزیع شود.