طناب دار چطور از گردن نجفی باز شد؟ + جزییاتی تازه

اولیای دم میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، رضایت کتبی خود را نسبت به قصاص اعلام کردند و این رضایت نامه کتبی اولیای دم میترا استاد در آخرین ساعات اداری روز گذشته در پرونده ثبت شد.

  1. پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ (۳ ماه،۱ هفته قبل)
5d5545a09ec0b_2019-08-15_16-14
به گزارش فرانگر

این خبر به صورت غیررسمی از سوی نزدیکان هر دو خانواده شایع شده بود با این حال هیچ منبع رسمی ای آن را تأیید نکرده بود تا اینکه مسعود استاد برادر میترا که رابطه نزدیکی با خواهرش داشت و از معدود اعضای خانواده بود که به خانه میترا و محمدعلی نجفی رفت وآمد می کرد، خبر اعلام رضایت را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

گزارش خبرنگار ما حاکی است برگه کتبی گذشت اولیای دم توسط مسعود افرازه وکیل مدافع اولیای دم صبح دیروز به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران برده شد اما به دلیل برخی نواقص ثبت نشد تا اینکه در آخرین ساعات اداری دیروز این نواقص برطرف و برگه اعلام گذشت قطعی در پرونده با دستور قضائی ثبت شد. همچنین گفته می شود یک نسخه از این برگه در اختیار حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع متهم قرار گرفته است.

حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی، دیروز در واکنش به خبر گذشت اولیای دم در متنی کوتاه که برای روزنامه «شرق» ارسال کرد، نوشت: اینکه با عبور از کینه ها به سوی مهر قدم برداریم، بر بدی ها و تلخی ها چشم فروبندیم و به سوی آینده ای سرشار از ایثار و گذشت گام برداریم و فرزندانمان را بیاموزیم که بخشش بسیار والاتر و بالاتر از انتقام است کار آسانی نیست. خانواده مهربان و صبور استاد با وجود تحمل رنج ها و دردهای بی پایان با پذیرش صلح و دوستی خط بطلان بر کینه و خشم و انتقام کشیدند و مروج آموزه های دینی و تاریخی سرزمینمان شدند که عفو بهتر از انتقام و گذشت برتر از مجازات است. خبر اعلام گذشت اولیای دم و وراث قانونی مرحومه میترا استاد را تأیید می کنم. پدر و مادر مرحومه و فرزندش مهیار و ولی قهری وی روز گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رضایت نامه قطعی را امضا کردند و بدین ترتیب در موضوع قتل عمد و سایر شکایات اعلام گذشت رسمی کردند.