6 خارجی زیر آوار دو ساختمان زنده به گور شدند + عکس

در پی فرو ریختن دو ساختمان در شهر بندری تاریخی "والپارایسو"ی شیلی تاکنون کشته شدن شش نفر به تایید رسیده است.

  1. پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۱۰ (۳ ماه،۱ هفته قبل)
فرو ریختن ساختمان
به گزارش فرانگر

نیروهای امداد و نجات در حال انجام عملیات جست وجو و نجات در محوطه تاریخی این شهر که میراث جهانی یونسکو محسوب می شود، بوده و به گفته مقامات احتمال افزایش تلفات در این حادثه وجود دارد.
همرسانی نوشتار: