کارگر 30 ساله پتروشیمی بوشهر بر اثر گاز گرفتگی جان باخت

رئیس بیمارستان عسلویه گفت: عصر امروز یکی از کارگران شرکت پارس حساس پیمانکار پتروشیمی بوشهر بر اثر سقوط در مخزن کوچک حاوی گاز در محل شرکت فوت می کند.

  1. پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ (۳ ماه،۱ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

رئیس بیمارستان عسلویه افزود: کارگر دیگری ۳۱ ساله اهل دهدشت که برای نجات جان همکار خود وارد مخزن شده بود به علت شدت گاز بیهوش شده به بیمارستان عسلویه منتقل می شود که توسط تیم پزشکی تحت مداوا قرار گرفت.

وی بیان داشت: کارگر فوت شده  ۳۰ ساله اهل شهرکرد است که فردا جسد آن جهت سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده خواهد شد.
همرسانی نوشتار: