مریم سنجابی نوچه مریم رجوی برای یک وعده غذا چه کرد ؟ + عکس

هر عضو تازه جذب شده در منافقین، اولین فعالیت خود در اروپا را با فعالیت در بخش مالی- اجتماعی آغاز می کند.

  1. سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۳۲ (۷ ماه،۳ هفته قبل)
منبع درآمد منافقین از کجاست؟
به گزارش فرانگر

یکی از راه های کسب درآمد در گروهک تروریستی منافقین که غالباً در اروپا فعالیت می کنند و از ابتدای ورود اعضا و هواداران این فرقه به اروپا کار خود را آغاز کرده است، دریافت پول در خیابان از شهروندان اروپایی در قالب مؤسسات خیریه است. این فعالیت منافقین که در داخل این تشکیلات با نام یگان مالی-اجتماعی شناخته می شود، همواره بزرگترین بخش این گروهک را تشکیل داده و با دو هدف تأمین بخشی از هزینه های مالی و مشغول سازی اعضا و هواداران فعالیت می کند.

مریم سنجابی در کتاب خاطرات خود در همین رابطه می گوید که برای مدتی طولانی در پادگان اشرف اینطور عنوان شد که سازمان با مشکل مالی روبه روست و از این رو اعضا موظف شدند یک وعده از غذای روزانه خود را از گیاهی خودرو در پادگان به نام پنیرک تأمین کنند! 

همچنین یکی از اعضای جداشده به نام سعید عنوان نمود که گاهی برای تکه ای پارچه که در گرمای بیابان های عراق و هنگام نگهبانی از آن به عنوان سایه بان و پارچه خیس و ... استفاده می کردیم، چیزی در حدود ۱۵ روز بعد از درخواست منتظر می ماندیم تا به دست ما برسد و اینطور عنوان می شد که به دلیل مشکلات مالی و مشکلات مربوط به واردات کالا به عراق نمی توانیم حتی نیاز های ضروری را برآورده کنیم.

رجوی