باز شدن پای دخترک 3 ساله به دادگاه

10 نفر از او شکایت کردند

استفاده از کودکان و زنان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و در پی آن فرار از تکالیف و مسئولیت های قانونی و مالی موضوعی است که سال هاست خانواده ها را درگیر کرده و خلأ قانونی آن حس می شود

  1. سه شنبه ۸ مرداد ۹۸ ساعت ۱۷:۱۵ (۸ ماه،۱ هفته قبل)
خبر
به گزارش فرانگر

ماجرا از راهروهای دادگاه آغاز شد. ۱۰ خانواده که همه برای پیگیری پرونده شکایت از یک دختربچه سه ساله در دادگاه حضور پیداکرده بودند. پای صحبت یکی از آن ها که بنشینید بعد از همدردی برای از دست دادن مال و دارایی شان، هزار سؤال بی پاسخ در ذهن خواهید داشت.

مجوز ساخت و ساز به نام دخترک سه ساله صادر و پدر به ولایت از کودک انجام امور ساخت را به عهده گرفته است. حال با ناتمام ماندن پروژه که ۱۰ خانواده را درگیر خودکرده است بدون اینکه ردی از خود بر جای گذارد رفته است و خریداران آپارتمان ها مانده اند و ساختمان نیمه تمام و دخترکی کوچک که در راهروی دادگاه و جلوی چشم همه شکات خود در حال دویدن و بازی است.

ماجرای انتقال اموال یا صدور مجوزهای مختلف به نام افراد خانواده در خلأ قانونی و نبود نظارت بر دریافت این مجوزها از مهم ترین عوامل افزایش پرونده های قضایی پیچیده در قوه قضائیه است. سوءاستفاده از حقوق قانونی کودک از ثبت نام خودرو و سکه گرفته تا دریافت مجوز ساخت وساز و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری این روزها به شدت افزایش پیداکرده است.