بانوی مشهدی به چندین نفر زندگی بخشید + جزییات

نرگس خاتون ۶۲ ساله با اهدای عضو جان بیماران نیازمند را نجات داد.

  1. یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۴۰ (۱۰ ماه،۱ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

مسؤول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در این دانشگاه و نجات و ادامه زندگی ۳ بیمار نیازمند به عضو شد، خبر داد.

ابرهیم خالقی گفت: در نهصد و یازدهمین(۹۱۱) عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی نرگس خاتون حصاری ۶۲ ساله که از بخش اورژانس پشتیبان مرکزی بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کبد زنده یاد نرگس خاتون حصاری در بیمارستان منتصریه به آقای ۶۶ ساله ساکن اسفراین به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی افزود: قرنیه های زنده یاد نرگس خاتون حصاری نیز جهت پیوند به بیمارستان خاتم الا نبیاء(ص) ارسال شد.