ماجرای کتک خوردن یک دانشجوی دختر توسط استاد دانشگاه

وزیر چه گفت؟

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره ضرب و شتم یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس توضیحاتی را ارائه داد.

  1. جمعه ۲۸ تیر ۹۸ ساعت ۱۹:۲۰ (۱۰ ماه،۲ هفته قبل)
ماجرای ضرب و شتم یک دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس به دست استادش !
به گزارش فرانگر

منصور غلامی درباره ضرب و شتم یکی از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس از سوی استادش که عنوان شد به دلیل حجاب بوده است، گفت:موضوع چنین نیست، این اتفاق جلوی در دانشگاه و به خاطر ورود یک دانشجو با همراهش بوده است.

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری عنوان کرد: انتظامات با آنها در حال بحث بوده است و آن استاد اصلا نباید به موضوع ورود پیدا می کرد.

همرسانی نوشتار: