شاخ به شاخ تریلی و اتوبوس در اصفهان سیل خون به راه انداخت + عکس

در تصادف اتوبوس با تریلی در جاده اصفهان  ـ کاشان، ۲۲ نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنها، جان خود را از دست داد.

  1. جمعه ۲۸ تیر ۹۸ ساعت ۱۴:۱۰ (۴ هفته،۱ روز قبل)