سلبریتی سرشناس ایرانی به زندان افتاد + عکس

سخنگوی قوه قضاییه با رد خبر آزادی محسن افشانی گفت که این فرد غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

  1. سه شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ساعت ۱۶:۵۰ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
محسن افشانی در حبس است
به گزارش فرانگر
سخنگوی قوه قضاییه با رد خبر آزادی محسن افشانی گفت که این فرد غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.همرسانی نوشتار: