فرار مالیاتی یک پزشک با دستگاه کارت خوان هایپرمارکت + عکس

یکی از کاربران فضای مجازی تصویری از فیش واریزی ۴۵ هزار تومانی را منتشر کرد که در شرح آن مدعی شده بود: «یکی از پزشکان متخصص و سرشناس شهرستان سبزوار به منظور فرار از پرداخت مالیات، در مطب خود از دستگاه کارت خوان هایپر مارکت استفاده کرده است.»

  1. پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸ ساعت ۰۷:۳۰ (۸ ماه قبل)
نسخه یک پزشک برای فرار مالیاتی
به گزارش فرانگر

کاربران با محکوم کردن این حرکت به این ماجرا واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «همه جا خوب و بد داره ولی بهتره این دسته از پزشکان متخلف که فرار مالیاتی دارن رو به مراجع قضایی معرفی کنیم تا از گسترش فرار مالیاتی جلوگیری بشه.» کاربر دیگری نوشت: «وزارت بهداشت باید نظارتش رو برای الزام استفاده از کارت خوان در مطب پزشکان بیشتر کنه و با متخلفان خیلی شدید برخورد کنه تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم.»
همرسانی نوشتار: